• Frihet
  Frihet
 • Samförstånd
  Samförstånd
 • Gruppövning
  Gruppövning
 • Kontakt
  Reflektion
 • Ledarskap
  Ledarskap
 • Snabb
  Snabb
 • Flock
  Flock
 • Hej
  Hej
 • Vinter
  Vinter
 • Växande
  Växande

Kommande kurser

I EQI´s HAE-kurser arbetar du med ditt personliga ledarskap och ditt sätt att samverka med andra. Kommunikation är en grundsten och du får många tillfällen att medvetandegöra och träna på ditt sätt att kommunicera. Du tränar också på att hålla fokus, vara närvarande, tydlig och lyhörd.

Kommande kurs är på Solberga gård, Haninge 26:e maj.

Följ oss på Facebook.

Vad är Horse Assisted Education?

Våra kurser bygger på Horse Assisted Education som är ett internationellt koncept utvecklat sedan ett 20-tal år tillbaka.
Framgångsrikt ledarskap handlar om att få människor att vilja följa - inte tvingas följa. I arbetet med hästar måste du få hästen att tro dig, förstå dig och visa att den uppgiften ni har att lösa är både möjlig och rolig. Egenskaper som utvecklas i kontakt med hästar är egenskaper som också bidrar till ett framgångsrikt ledarskap i helt andra miljöer.
Våra övningar gör vi från marken tillsammans med ibland en och ibland flera hästar. Övningarna varvas med reflektion, feedback och ledarskapsteori samt kunskap om kommunikation och samarbete.

Läs mer här >>

Sagt om oss

Intervju i P1 >>

Vi som håller i EQI´s kurser i Horse Assisted Education har alla lång erfarenhet av medarbetar- och ledarutveckling, förändringsledning, coaching, stresshantering och hälsoutveckling. Vi är alltid minst två personer och teamet som möter gruppen sätts ihop för att möta de behov och önskemål som ni som kund har. Vi föreslår handledare och väljer de hästar som ska arbeta tillsammans med oss med omsorg.
Vi är utbildade handledare i ett internationellt koncept och är medlemmar i European Association for Horse Assisted Education, EAHAE, som har funnits sedan 2004.

Referenser >>

Tävling

EQI Horse Assisted Education har en tävlingsryttare i teamet.
Heena Bildt är en duktig hoppryttare som är allsidig och rider terräng, tränar hästen från marken och tar sig an annat som ger utveckling. Heena studerar för närvarande på Berga Naturbruksskola, Nationell idrottsutbildning.
Heenas många år med hästar och i stallmiljö har gett henne en stor trygghet med olika utmaningar med hästar. Heena vet att tydligt ledarskap, tålmodighet, närvaro och fokus är viktiga delar.
Heena tävlar sin häst Gun Man, som också kallas Gunnar.