Kontakt

Vill du veta mer om hur vi jobbar eller få mer information innan du anmäler dig till en kurs? Ring och prata med Kicki på telefon 0730 38 16 92 eller skicka ett mail till kicki.bildt@eqi.se.
Större delen av vår verksamhet handlar om uppdrag från chefer i arbets- eller ledningsgrupper. Vi skapar då en utbildningsdag tillsammans med kunden där vi arbetar med övningar som väljs utifrån gruppens behov och önskemål. Övningarna kompletteras med föreläsningsavsnitt och teorier.
Ring gärna så diskuterar vi upplägg som vi sedan formulerar i en offert.

Följ oss på Facebook.