Tjänster

Vi tar fram behovsanpassade utvecklingsdagar för arbets- och ledningsgrupper samt barn och unga. Vi arbetar med övningar, modeller och relevant forskning i en mix och omfattning som passar gruppen.
Kontakta oss för ett upplägg och en offert utifrån era behov och önskemål.
Vi erbjuder grupputveckling, ledarutveckling, personlig utveckling, Lära med hästar-konceptet samt mindfulness och stresshantering tillsammans med hästar. Dessutom föreläser vi, leder workshops och har ett koncept i hästintroduktion.

Grupputveckling

Gruppen tränar på samarbete och kommunikation i övningar med hästar. Hästarna ger en unik dimension i ert samarbete. De hjälper er att vara här och nu och att vara tydliga med vad ni ska åstadkomma. Förmågan till fokus och att kraftsamla stärks. Ni upplever hur ni hanterar motgångar, vilka roller ni tar och vad ni kan utveckla för att teamet ska bli starkare och effektivare.
Arbetssättet är roligt, effektivt och utvecklande. Vi varvar teorier, övningar och reflektioner - individuella och gemensamma. Vi arbetar med hästarna från marken, vi rider inte.

Ledarutveckling

Med hästar kan vi skapa unika och autentiska träningssituationer med ärlig feedback. Hästar är inte subjektiva utan reagerar på vad du gör och hur du är just i stunden. Hästarna speglar såväl dina styrkor som det du behöver utveckla. Men de dömer inte och ger oss nya chanser att träna, lära och ha roligt under tiden. Vi varvar ledsrskapsmodeller, relevant forskning, övningar och reflektioner.

Lära med hästar

Lära med Hästars populära femveckorsprogram utvecklades från början för skolelever men har visat sig ge minst lika fina resultat för exempelvis personer som hamnat långt ifrån arbetsmarknaden, ungdomar som hamnat snett eller privata deltagare/familjer som behöver stöttning och stärkning.
Programupplägget är beprövat, strukturerat och målstyrt - designat för att stärka och utveckla deltagarna inom fyra fokusområden: Självkänsla, Självinsikt, Samarbetsförmåga och Sunda relationer - fyra S som i Superpower.

Personlig utveckling

Vilka är dina styrkor och trivsellägen? Hur reagerar du i nya situationer? Hur interagerar du med andra? Hur väl lyssnar du och hur gör du för att bli lyssnad på och bidra?
Kanske vill du förbättra din förmåga att leda dig själv, prioritera, välja och värna din hälsa.
I EQI Horse Assisted Education kan du se nya sidor av dig själv. Vi erbjuder en unik och trygg miljö med härliga hästar och livserfarna handledare.

Reload

Livet i dag innebär för många höga krav, mycket information och en snabb förändringstakt. Olika stressrelaterade besvär är vanligt. Något som är belastande för såväl individer, arbetsgrupper och organisationer. Individen måste ges möjlighet till återhämtning, reload. Du får hos oss hjälp att hitta dina vägar till Reload. Vi tar hjälp av natur, hästar, mindful-träning, egna reflektioner och mjuk träning.

Stressprofilbedömning

I vår EQI Horse Assisted Education kurs med inriktning stresshantering får varje kursdeltagare genomföra en Stressprofilbedömning innan kursdagen. På så sätt blir det tydligt för varje deltagare var fokus och utvecklingsmöjligheter finns. Stressprofilen fylls i på nätet, återkoppling sker med stresscoach under ca 1 ½ timme. Efter genomförd kursdag (9-16) sker uppföljningsmöte med stresscoachen, ca 1 timma. Under kursdagen varvas faktaavsnitt om stress med övningar med hästar där vi tränar närvaro, fokus, reflektion och mindfulness.

Hästintroduktion

Är du nyfiken på hästar men kanske lite reserverad eller rädd? Kanske har du ett barn som börjar rida och vet ingenting om den nya miljön men vill vara med och hjälpa till eller bara förstå lite om häst- och stallvärlden. Vi skräddarsyr en introduktion till att umgås med hästar för just dig eller er.

Föreläsning: Horses love to help

Människor har tagit hjälp av hästar i tusentals år. Synen på hästar och vad de har använts till har varierat och förändrats - och gör det fortfarande. Hästar har dragit, burit och slitit för oss. De har dött i strid. Nu finns hästen vid vår sida på fritiden (för de flesta), som en givande hobby. För en del som hjälp i livet och för andra för utveckling. Föreläsningen "Horses love to help" utvecklar det historiska perspektivet men lyfter främst fram vilket utbyte vi har av hästar idag. Varför kan vi fortfarande inte klara oss utan hästar?

Föreläsning: Ta hand om hästen – och dig själv!

Med utgångspunkt från 10 konkreta punkter går vi igenom hur vi tar hand om hästen på bästa sätt och översätter det till hur vi kan ta hand om oss själva lika bra. För bättre hälsa och prestation.
Flock, mat, vatten, kropp och knopp, pannben och respekt är en del av innehållet. Föreläsningsavsnitt varvas med övningar, diskussioner och reflektioner.

Kontakt

Telefon: 0730 38 16 92
E-post: kicki.bildt@eqi.se
Facebook/Messenger