Kurser

Vi erbjuder grupputveckling, ledarutveckling, personlig utveckling samt mindfulness och stresshantering tillsammans med hästar. Dessutom har vi ett koncept i hästintroduktion.
Med hästar kan vi skapa unika och autentiska träningssituationer med ärlig feedback. Hästar är inte subjektiva, de har ingen egen agenda utan reagerar på vem du eller ni i gruppen är. Hästarna speglar dina styrkor och det du behöver utveckla. De är helt närvarande i nuet. Hästarna dömer inte och ger oss nya chanser att träna och lära.

Nästa kurs

Några gånger om året erbjuder vi öppna kurser, vanligen en dags utbildning. Vill du ha inbjudan till dessa kurser så skicka då ett mail till kicki.bildt@eqi.se.
Nästa kurs >>

Grupputveckling

Ni tränar tillsammans på att samarbeta och att kommunicera i övningar som blir mycket tydliga tack vare medverkan av hästarna. Hästarna verkar utifrån det de uppfattar, och av att vara här och nu. Ni sätter mål och utvärderar er insats. I övningar blir även förmågan till fokus och att kraftsamla tydlig.
I olika moment får ni insikt i hur ni agerar som individer men också som grupp. Ni upplever hur ni hanterar motgångar, vilka roller ni tar och vad ni kan utveckla för att teamet ska bli starkare och effektivare.
Arbetssättet är roligt, effektivt och utvecklande. Konceptet är unikt då att alla befinner sig i en ny situation och i en annorlunda miljö. Ni får garanterat en ärlig och utvecklande feedback av våra partners – hästarna. Vi varvar teorier, övningar och reflektioner - individuella och gemensamma.
Vi arbetar med hästarna från marken, vi rider inte.
Efter kursen har gruppen utvecklat sin förmåga att samarbeta och kommunicera på ett tydligare, mer autentiskt och effektivt sätt. Var och en har också övat sig i att påverka och fått tillfälle till egen reflektion och självinsikt.
Exempel på innehållsfokus:

Ledarutveckling

Med hästar kan vi skapa unika och autentiska träningssituationer med 100 % ärlig feedback. Hästar är inte subjektiva, de har ingen egen agenda utan reagerar på vad du gör och hur du är, inte vilken utbildning eller vilken titel du har. Hästarna speglar såväl dina styrkor som det du behöver utveckla. Men de dömer inte och ger oss nya chanser att träna och lära.

För dig som;


Personlig utveckling

Hur reagerar du i nya situationer? Hur interagerar du med andra? Hur väl lyssnar du och hur gör du för att bli lyssnad på och bidra?
Kanske vill du förbättra din förmåga att leda dig själv, prioritera, välja och värna din hälsa.
I vår EQI Horse Assisted Education med fokus på personlig utveckling för du testa dig själv i en unik miljö med garanterat ärlig feedback genom hästarnas reaktioner. Vi tränar närvaro, fokus och kommunikation.
Arbetssättet är roligt, effektivt och utvecklande. Vi varvar teorier, övningar och reflektioner.
Vi arbetar med hästarna från marken, vi rider inte.

Mindfulness

Arbetslivet i dag kännetecknas av höga krav och en allt snabbare förändringstakt. Olika stressrelaterade besvär såsom värk i kroppen, minskad fokus och koncentrationssvårigheter är vanligt. Negativ stress är belastande för både medarbetaren, arbetsgruppen och organisationen.
Forskning kring mindfulness har visat många positiva effekter på både kort och lång sikt. Individen ges möjlighet till återhämtning genom att man aktiverar det parasympatiska nervsystemet, vårt eget inre bromssystem. På längre sikt kan träningen bidra till ökat välbefinnande och lugn, bättre hantering av svårigheter, förbättrad koncentrationsförmågan samt ökad förmåga att göra medvetna val.
Med hjälp av medveten närvaro och ett icke-dömande förhållningssätt kan vi nå större självinsikt och öka vår förmåga att nå våra mål. Medveten närvaro tränas genom olika former av meditation, ”kroppscanning”, enkla yogaövningar samt här- och nu övningar i vardagen.
Vi erbjuder Mindfulness i en avkopplande lantlig miljö med ett unikt koncept tillsammans med hästar.

Stresshantering

I vår EQI Horse Assisted Education kurs med inriktning stresshantering får varje kursdeltagare genomföra en Stressprofilbedömning innan kursdagen. På så sätt blir det tydligt för varje deltagare var fokus och utvecklingsmöjligheter finns.
Stressprofilen fylls i på nätet, återkoppling sker med stresscoach under ca 1 ½ timme. Efter genomförd kursdag (9-16) sker uppföljningsmöte med stresscoachen, ca 1 timma.
Under kursdagen varvas faktaavsnitt om stress med övningar med hästar där vi tränar närvaro, fokus, reflektion och mindfulness.

Hästintroduktion

Är du nyfiken på hästar men kanske lite reserverad eller rädd? Kanske har du ett barn som börjar rida och vet ingenting om den nya miljön men vill vara med och hjälpa till eller bara förstå lite om häst- och stallvärlden.
Vi skräddarsyr en introduktion till att umgås med hästar för just dig eller er.

Ta hand om hästen – och dig själv!

Med utgångspunkt från 10 konkreta punkter går vi igenom hur vi tar hand om hästen på bästa sätt och översätter det till hur vi kan ta hand om oss själva lika bra. För bättre hälsa och prestation.
Flock, mat, vatten, kropp och knopp, pannben och respekt är en del av innehållet. Föreläsningsavsnitt varvas med övningar, diskussioner och reflektioner.

Kontakt

Vill du veta mer om hur vi jobbar eller få mer information innan du anmäler dig till en kurs? Ring och prata med Kicki på telefon +46730 38 16 92 eller skicka ett mail till kicki.bildt@eqi.se.
Större delen av vår verksamhet handlar om uppdrag från chefer i arbets- eller ledningsgrupper. Vi skapar då en utbildningsdag tillsammans med kunden där vi arbetar med övningar som väljs utifrån gruppens behov och önskemål. Övningarna kompletteras med föreläsningsavsnitt och teorier.
Ring gärna så diskuterar vi upplägg som vi sedan formulerar i en offert.