• Samförstånd
  Samförstånd
 • Gruppövning
  Gruppövning
 • Kontakt
  Kontakt
 • Ledarskap
  Ledarskap
 • Snabb
  Snabb
 • Flock
  Flock
 • Hej
  Hej
 • Uddby
  Uddby
 • Vinter
  Vinter
 • Växande
  Växande

Nästa kurs

I EQI´s HAE-kurser arbetar du med ditt personliga ledarskap och ditt sätt att samverka med andra. Kommunikation är en grundsten och du får många tillfällen att medvetandegöra och träna på ditt sätt att kommunicera. Du tränar också på att hålla fokus, vara närvarande, tydlig och lyhörd.

Nästa kurs är fredagen den 13:e april.

Läs mer här >>

Vad är Horse Assisted Education?

Våra kurser bygger på Horse Assisted Education som är ett internationellt koncept utvecklat sedan ett 20-tal år tillbaka.
Framgångsrikt ledarskap handlar om att få människor att vilja följa - inte tvingas följa. I arbetet med hästar måste du få hästen att tro dig, förstå dig och visa att den uppgiften ni har att lösa är både möjlig och rolig. Egenskaper som utvecklas i kontakt med hästar är egenskaper som också bidrar till ett framgångsrikt ledarskap i helt andra miljöer.
Våra övningar gör vi från marken tillsammans med ibland en och ibland flera hästar. Övningarna varvas med reflektion, feedback och ledarskapsteori samt kunskap om kommunikation och samarbete.

Läs mer här >>

Malin, Kicki och Zawilca

Sagt om oss

Vi som håller i EQI´s kurser i Horse Assisted Education har alla lång erfarenhet av medarbetar- och ledarutveckling, förändringsledning, coaching, stresshantering och hälsoutveckling. Vi är alltid minst två personer och teamet som möter gruppen sätts ihop för att möta de behov och önskemål som ni som kund har. Vi föreslår handledare och väljer de hästar som ska arbeta tillsammans med oss med omsorg.
Vi är utbildade handledare i ett internationellt koncept och är medlemmar i European Association for Horse Assisted Education, EAHAE, som har funnits sedan 2004.

Referenser >>

Heena

Sponsring

EQI Horse Assisted Education har valt att sponsra två ryttare att samverka med.
Heena Bildt är en duktig hoppryttare. Hon är allsidig och rider terräng, tränar hästen från marken och tar sig an annat som ger utveckling. Heena studerar för närvarande på Berga Naturbruksskola, Nationell idrottsutbildning.
Linnea Nyström satsar på en plats i landslaget i Paradressyr. Linnea har sedan unga år engagerat sig som ledare för yngre, hållit kurser och suttit i styrelser.
Heena och Linnea är båda fina förebilder. Hästar, ridning och stallmiljön har påverkat dem till att vara initiativtagare, tydliga i sitt ledarskap, tålmodiga och fokuserade.
Både Heena och Linnea tävlar Heenas ponny Prince Mereke. En tränings-och tävlingspartner som de försöker att ge de bästa förutsättningar. Prince behöver en trygg och tydlig ryttare som aldrig slappnar av eller tappar fokus, för då gör han det också.
För oss på EQI känns det enormt positivt att vara med och stötta dessa unga ryttare. Bättre förebilder för det som ligger EQI varmt om hjärtat kan vi inte få!