• Samförstånd
  Samförstånd
 • Gruppövning
  Gruppövning
 • Kontakt
  Reflektion
 • Flock
  Flock
 • Hej
  Hej
 • Vinter
  Vinter

Grupputveckling

Utveckla er grupps effektivitet genom tydligare kommunikation och klarare roller, ramar och mål. Utmana er lagom och ha roligt under tiden!
När en grupp utvecklas tillsammans med våra hästar blir det självklart att inför övningar prata igenom vad som ska göras, varför och hur. Hur-frågorna måste hanteras. Hästarna har inte en egen agenda men läser heller inte mellan raderna eller förstår ett otydligt agerande. Lägg därtill att de inte värderar eller dömer. De responderar på det som sker just nu.
Att utveckla individer och grupper med hjälp av hästar är effektivt. Kunskap och insikter befästs då alla sinnen stimuleras och medarbetarna är delaktiga och engagerade. Det ni lär er den här dagen, det kommer ni ihåg.
Anmäl ditt intresse här.

Följ oss på Facebook.

Vad är Horse Assisted Education?

Våra kurser bygger på Horse Assisted Education som är ett internationellt koncept utvecklat sedan ett 20-tal år tillbaka.
Framgångsrikt ledarskap handlar om att få människor att vilja följa - inte tvingas följa. I arbetet med hästar måste du få hästen att tro dig, förstå dig och visa att den uppgiften ni har att lösa är både möjlig och rolig. Egenskaper som utvecklas i kontakt med hästar är egenskaper som också bidrar till ett framgångsrikt ledarskap i helt andra miljöer.
Våra övningar gör vi från marken tillsammans med ibland en och ibland flera hästar. Övningarna varvas med reflektion, feedback och ledarskapsteori samt kunskap om kommunikation och samarbete.

Läs mer här >>

Sagt om oss

Intervju i P1 >>

Vi som håller i EQI´s kurser i Horse Assisted Education har alla lång erfarenhet av medarbetar- och ledarutveckling, förändringsledning, coaching, stresshantering och hälsoutveckling. Vi är alltid minst två personer och teamet som möter gruppen sätts ihop för att möta de behov och önskemål som ni som kund har. Vi föreslår handledare och väljer de hästar som ska arbeta tillsammans med oss med omsorg.
Vi är utbildade handledare i ett internationellt koncept och är medlemmar i European Association for Horse Assisted Education, EAHAE, som har funnits sedan 2004.

Referenser >>