• Samförstånd
  Samförstånd
 • Gruppövning
  Gruppövning
 • Kontakt
  Kontakt
 • Ledarskap
  Ledarskap
 • Snabb
  Snabb
 • Flock
  Flock
 • Hej
  Hej
 • Uddby
  Uddby
 • Vinter
  Vinter
 • Växande
  Växande

Nästa kurs

I EQI´s HAE-kurser arbetar du med ditt personliga ledarskap och ditt sätt att samverka med andra. Kommunikation är en grundsten och du får många tillfällen att medvetandegöra och träna på ditt sätt att kommunicera. Du tränar också på att hålla fokus, vara närvarande, tydlig och lyhörd.

Prova på >>

Vad är Horse Assisted Education?

Våra kurser bygger på Horse Assisted Education som är ett internationellt koncept utvecklat sedan ett 20-tal år tillbaka.
Framgångsrikt ledarskap handlar om att få människor att vilja följa - inte tvingas följa. I arbetet med hästar måste du få hästen att tro dig, förstå dig och visa att den uppgiften ni har att lösa är både möjlig och rolig. Egenskaper som utvecklas i kontakt med hästar är egenskaper som också bidrar till ett framgångsrikt ledarskap i helt andra miljöer.
Våra övningar gör vi från marken tillsammans med ibland en och ibland flera hästar. Övningarna varvas med reflektion, feedback och ledarskapsteori samt kunskap om kommunikation och samarbete.

Läs mer här >>

Malin, Kicki och Zawilca

Sagt om oss

Vi som håller i EQI´s kurser i Horse Assisted Education har alla lång erfarenhet av medarbetar- och ledarutveckling, förändringsledning, coaching, stresshantering och hälsoutveckling. Vi är alltid minst två personer och teamet som möter gruppen sätts ihop för att möta de behov och önskemål som ni som kund har. Vi föreslår handledare och väljer de hästar som ska arbeta tillsammans med oss med omsorg.
Vi är utbildade handledare i ett internationellt koncept och är medlemmar i European Association for Horse Assisted Education, EAHAE, som har funnits sedan 2004.

Referenser >>

Linnea

Parasponsring

Linnea Nyström satsar på en plats i landslaget. EQI hjälper henne att göra det möjligt.
Linnea är en fantastisk förebild. Hästar, ridning och stallmiljön har påverkat hela hennes uppväxt och präglat henne. Hon har utvecklat mycket goda ledaregenskaper och har ett stort hjärta för såväl medmänniskor som hästar.
Linnea har sedan unga år engagerat sig som ledare för yngre i stallet i Tyresö, varit ordförande i Ungdomssektionen och sitter nu i huvudstyrelsen.
2013 fick Linnea Tyresö Kommuns utmärkelse ”Årets unga ledare”.
Linnea har en träningssvilja som är stark och positiv. Hon gör sitt bästa och ger hästen förutsättningar att visa det den kan. Men det sker aldrig på bekostnad av andra. Hon stöttar även sina konkurrenter.
Linneas är född med en funktionsnedsättning - hon har korta armar, annorlunda händer samt mindre styrka och rörlighet.
Nu satsar Linnea på att kvala till SM 2016 och att ta en plats i landslaget för Paradressyr.
För oss på EQI känns det enormt positivt att stötta Linnea. Bättre förebild för det som ligger EQI varmt om hjärtat kan vi inte få!